Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „UNIA” w Lublinie informuje o zwołaniu VII części Walnego Zgromadzenia Członków  (Inwestycja Rogatka Warszawska). Szczegółowy porządek oraz harmonogram w załączonym dokumencie.

Walne 2019 – część VII

Harmonogram