Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Unia” w Lublinie informuje,  że do odwołania Biuro Spółdzielni będzie pełniło dyżur:

  • poniedziałek – czwartek od 8.00 do 13.00
  • piątek od 8.00 do 12.00