Autor: admin

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „UNIA”

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „UNIA” w Lublinie informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „UNIA” . Szczegółowy porządek  w załączonym dokumencie. Walne Zgromadzenie

UWAGA ! W związku z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2

  UWAGA ! W związku z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 oraz w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Unia” w Lublinie zwraca się z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich bieżących spraw, w szczególności związanych z opłatami eksploatacyjnymi, telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej Kontakt ze Spółdzielnią możliwy jest pod następującymi …

Ogłoszenie dotyczące informacji o nabyciu członkostwa

ZMIANY W ZAKRESIE CZŁONKOSTWA W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH   Od 09 września 2017 roku w stosunku do osób, które posiadają spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, nastąpiły istotne zmiany w zakresie członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych. Zmiany te wprowadziła ustawa z dnia 20.07.2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo …

Zmiana godzin pracy biur Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Unia” w Lublinie informuje, że z dniem 01 października 2013 r. zmianie ulegają godziny pracy biura Spółdzielni oraz Działu Technicznego…