Zarząd spółdzielni:

Witold Samulak – Prezes Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Unia w Lublinie

Henryk Cyper – Członek Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Unia w Lublinie