UWAGA !

W związku z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2
oraz w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem
Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Unia” w Lublinie
zwraca się z uprzejmą prośbą o załatwianie wszelkich bieżących spraw,
w szczególności związanych z opłatami eksploatacyjnymi,
telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej

Kontakt ze Spółdzielnią możliwy jest pod następującymi numerami telefonów
i adresami poczty elektronicznej:

Biuro: 81 444-55-77, email: sbm.unia@wp.pl
Dział Techniczny: 81 740-12-25
Konserwator:  502-380-462
Inspektor Działu Technicznego: 502-380-591

 

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i liczymy na Państwa wyrozumiałość w związku
z wyjątkową sytuacją i dbałością o zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

Jednocześnie przypominamy, że w przypadku problemów zdrowotnych wskazujących
na chorobę zakaźną COVID-19 zaleca się kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
Oddziałem Nadzoru Przeciwepidemicznego.

Dostępne numery telefonów:
81 47 87 147         81 47 87 113         81 47 87 114         81 47 87 129
81 47 87 132         81 47 87 133        81 47 87 107        81 47 87 120
81 47 87 118         81 47 87 141         81 47 87 108         81 47 87 110
691 507 758
Całodobowa Infolinia Ministerstwa Zdrowia:
800 190 590

 

KOMUNIKAT:

W związku z wprowadzeniem na obszarze całego kraju stanu epidemii, Zarząd Spółdzielni informuje, że w obecnych warunkach sanitarnych przeprowadzenie plenarnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia, w terminie ustawowym do 30 czerwca 2020 r. nie jest możliwe. Zgodnie natomiast z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2020 poz. 568 ) – walne zgromadzenie członków, powinno się odbyć w terminie 6 tygodni, po odwołaniu przez właściwe organy stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego.