Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „UNIA” w Lublinie informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej „UNIA” . Szczegółowy porządek  w załączonym dokumencie.

Walne Zgromadzenie