Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „UNIA” w Lublinie informuje, że z dniem 01.07.2022 r. rachunek bankowy Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „UNIA” w Lublinie prowadzony będzie przez bank PKO BP IV O/Lublin.

Od tej daty obowiązuje nowy indywidualny rachunek bankowy na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłat eksploatacyjnych.
Nowe numery rachunków bankowych zostały dostarczone do skrzynek pocztowych.

Dotychczasowy rachunek bankowy prowadzony przez Bank Pocztowy S.A. będzie aktywny do dnia 30 sierpnia 2022 r.

Po tym terminie rachunek bankowy w Banku Pocztowym S.A. zostanie zamknięty.

Za ewentualne niedogodności przepraszamy.