Szczegółowy porządek obrad w załączniku.

„POBIERZ ZAŁĄCZNIK”