Szczegółowy porządek obrad, harmonogramu zebrań oraz poprawionego pełnomocnictwa w załącznikach.

ZAWIADOMIENIE i HARMONOGRAM ZEBRAŃ

PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO – MIESZKANIOWEJ „UNIA” W LUBLINIE