Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Unia” w Lublinie zawiadamia, że w dniach:

10 czerwca 2024 r. (poniedziałek),

w budynku przy ul. Junoszy 22

– kl. 1 – w godz. 8.00 – 10.00,

– kl. 2 – w godz. 9.30 – 11.30

– kl.3 – w godz. 11.00 – 13.00

11 czerwca 2024 r. (wtorek)

w budynku przy ul. Junoszy 24

– kl. 1 – w godz. 8.00 – 10.00,

– kl. 2 – w godz. 9.30 – 11.30

– kl.3 – w godz. 11.00 – 13.00

12 czerwca 2024 r. (środa)

w budynku przy ul. Junoszy 26

– kl. 1 – w godz. 8.00 – 10.00,

– kl. 2 – w godz. 9.30 – 11.30

– kl.3 – w godz. 11.00 – 13.00

będzie przeprowadzona inwentaryzacja przewodów kominowych.

Usługę tą będzie wykonywał Polgas Sp. z o.o., ul. Kamienna 9/1 w Lublinie, tel. 601878811

Przegląd obowiązkowy, prosimy o udostępnienie lokali.

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Unia” w Lublinie