Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Unia” w Lublinie zawiadamia, że wyznaczono kolejny termin w dniach:

24 czerwca 2024 r. (poniedziałek),

w budynku przy ul. Junoszy 22

-w godz. 15.00 – 17.00,

25 czerwca 2024 r. (wtorek)

w budynku przy ul. Junoszy 24

w godz. 15.00 – 17.00,

26 czerwca 2024 r. (środa)

w budynku przy ul. Junoszy 26

-w godz. 15.00 – 17.00,

przeprowadzania inwentaryzacji przewodów kominowych.

Usługę tą będzie wykonywał Polgas Sp. z o.o., ul. Kamienna 9/1 w Lublinie, tel. 601878811

Przegląd obowiązkowy, prosimy o udostępnienie lokali.

Zarząd Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Unia” w Lublinie