Zarząd spółdzielni:

Witold Samulak – Prezes Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Unia w Lublinie

Marzanna Kuśmierzak – Członek Zarządu Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Unia w Lublinie

 

Rada Nadzorcza SBM „UNIA” w Lublinie kadencja 2023-2026:

1. Chudzik Piotr – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Krawczak Marian – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. Podolska Beata – Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Augustynowicz Mieczysław

5. Gębal Robert

6. Potomska Joanna

7. Pudło Lech

8. Tymiński Mariusz

9. Winiarczyk Joanna